NETDİL Online İngilizce Eğitim Programı bünyesindeki öğrenciler, değişik sınav formatlarıyla test edilmekte ve en ayrıntılı biçimde sınav sonuçları raporlandırılmaktadır. Eğitim programımızın sınav formatındaki en büyük özelliği ise, aynı anda sınav olan öğrencilerin her birine soruların karışık bir biçimde gelmesidir. Bu sayede sınav esnasında öğrencilerin birbirleri ile yardımlaşmaları engellenmektedir.

Sistemimizde yer alan sınav türleri ve açıklamaları şu şekildedir:

Quiz (Test)

Öğrenciler ders içerisindeki eğitimlerini tamamlamak ve bir sonraki derse geçmek için her dersin sonunda test olmaktadırlar. Bulundukları sınıfın öğretmeni tarafından belirlenen ders geçme notu ve üzerinde alan öğrenciler bir sonraki derse geçmeye hak kazanırlar.

Unit Test (Ünite Testi)

İngilizce Eğitim programımız altı adet İngilizce dil seviyesi (CEFR), her seviyede bulunan üniteler ve ünitelerin içerisinde bulunan dersler olarak şekillendirilmiştir. Bu bağlamda, öğrenciler bulundukları ünitelerdeki derslerin her birini başarıyla tamamladıktan sonra bir sonraki üniteye geçmek için kapsamlı bir ünite sınavına katılırlar. Sınav sonucu geçer not alan öğrenciler bir sonraki üniteye geçmeye hak kazanırlar. Böylelikle, bulundukları seviyedeki bütün ünite testlerini başarıyla geçen öğrenciler mevcut seviyelerini tamamlar ve bir sonraki seviyeye geçebilirler.

Yukarıda bahsedilen sınav sistemlerimizin tamamı sistemimiz tarafında ayrıntılı bir biçimde raporlanmaktadır. Bu raporlama özelliği sayesinde sınıf öğretmenleri öğrencilerin ders içerisindeki harcadıkları süre, başarılı ve başarısız oldukları bölümler, sınav notları ve benzeri bütün hareketliliklerinin detaylı raporlamasına ulaşabilirler.